Chính sách Hoàn Trả tại menh360.com

menh360.com
menh360.com

Chúng tôi tại mệnh 360 luôn lắng nghe và quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ hoàn trả công bằng và linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ.

1. Thời gian hoàn trả

Bạn có thời gian 14 ngày kể từ ngày nhận hàng để yêu cầu hoàn trả sản phẩm.

2. Điều kiện hoàn trả

  • Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không sử dụng và còn trong tình trạng mới như khi bạn nhận được.
  • Mọi phụ kiện, tem nhãn và bao bì ban đầu cũng cần được giữ nguyên và không bị hư hại.
  • Sản phẩm phải đáp ứng đúng với mục đích và mô tả mà menh360.com đã cung cấp.

3. Quy trình hoàn trả

Để yêu cầu hoàn trả, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua trang liên hệ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu yêu cầu hoàn trả để bạn điền thông tin cần thiết.

Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu hoàn trả của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận và hướng dẫn bạn về các bước tiếp theo trong quá trình hoàn trả sản phẩm.

4. Phương thức hoàn trả

Sau khi chúng tôi xác nhận và nhận được sản phẩm trả lại, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 7 ngày làm việc. Nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể cung cấp phiếu quà tặng tương ứng cho bạn thay vì hoàn trả tiền.

5. Chi phí hoàn trả

Chi phí vận chuyển và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc hoàn trả sản phẩm sẽ được người mua chịu trách nhiệm, trừ khi sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng với mô tả.

6. Miễn trừ và hạn chế

Chính sách hoàn trả không áp dụng cho các sản phẩm tùy chỉnh hoặc có tính cá nhân hóa cao. Các trường hợp miễn trừ và hạn chế sẽ được xem xét cụ thể trường hợp.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách hoàn trả của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua trang liên hệ. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn mọi lúc.

8. Thông tin về thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách hoàn trả của mình từ thời gian này sang thời gian khác và mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web menh360.com.